Jesteś na stronie: Bardzo Młoda Kultura wystartowała!
Treść strony

Bardzo Młoda Kultura wystartowała!

WYbudźcie kulturę – pod takim hasłem Podlaski Instytut Kultury zainaugurował program Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim.

 
fot. M. Adamski, P. Dołżyński / PIK w Białymstoku

W konferencji rozpoczynającej tegoroczną edycję BMKi wzięło udział blisko sto osób. To animatorzy i edukatorzy kultury z całego regionu. Bardzo Młoda Kultura to dla nich realna pomoc w pracy z młodzieżą. Uczestników konferencji powitała p.o. dyrektor PIK Agnieszka Kurzyna-Zarzecka.  

W poprzednich edycjach udało nam się zrobić wiele dobrego. Wspólnie z lokalnymi społecznościami zrealizowaliśmy mnóstwo szkoleń, warsztatów, wartościowych projektów. Jestem przekonana, że tak będzie również w tym roku. Tym razem BMKa stawia na podmiotowy udział młodzieży na każdym etapie programu – mówiła dyrektor PIK.

Życzenia owocnej pracy w ramach Bardzo Młodej Kultury złożyła w imieniu marszałka województwa podlaskiego dr. Artura Kosickiego Agata Puchalska – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, która odczytała list marszałka:

Życzę pełnej sukcesów realizacji obecnej edycji programu. Niech zgodnie z jej założeniami wiedza i zdobyte przez dzieci i młodzież umiejętności przyczynią się do świadomego uczestnictwa w kulturze oraz aktywnego jej tworzenia na terenie całego województwa podlaskiego.

Tegoroczna edycja Bardzo Młodej Kultury skupiona jest na aktywizacji młodzieży do czynnego uczestnictwa w kulturze. Na konferencji Agnieszka Kulesza, psycholog i psychoterapeuta mówiła o wyzwaniach cywilizacyjnych i społecznych, które w szczególny sposób dotykają obecnie ludzi młodych. To problemy emocjonalne i interpersonalne związane z pandemią, poczuciem osamotnienia, niepewności, zróżnicowania kulturowego i narodowościowego. Wszystkie zakładane w programie działania mają uświadomić, zwłaszcza młodym ludziom, że aktywny i podmiotowy udział w kulturze może być w mierzeniu się z nimi pomocny i skuteczny. Podobnie jak neurografika, o której opowiedziała podczas konferencji Liliya Patonia – arteterapeutka i psychoterapeutka Gestalt. Problem neuroróżnorodności poruszyła w swoim wystąpieniu Milka Wyszkowska, specjalista ds. teatru PIK.

Bardzo Młoda Kultura powróciła po roku przerwy. Podlaski Instytut Kultury znalazł się w gronie operatorów regionalnych programu Bardzo Młoda Kultura, w edycji 2023-2025. W ciągu trzech lat PIK otrzyma z Narodowego Centrum Kultury 600 tysięcy złotych na działania związane z edukacją kulturową młodzieży. Będą szkolenia i warsztaty zarówno dla animatorów, edukatorów, jak i dla młodzieży, wizyty studyjne oraz konkurs na inicjatywy lokalne.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały prace plastyczne przygotowane przez członków młodzieżowej grupy teatralnej działającej przy Podlaskim Instytucie Kultury w ramach wystawy „WŁĄCZ. NEURORÓŻNORODNOŚĆ”.