Jesteś na stronie: Raport Badawczy – Edukacja kulturowa młodzieży w woj. podlaskim
Treść strony

Raport Badawczy – Edukacja kulturowa młodzieży w woj. podlaskim

Raport Badawczy – Edukacja kulturowa młodzieży w woj. podlaskim

Zespół badawczy Fundacji SocLab na zlecenie PIKu zrealizował badanie dotyczące edukacji kulturowej młodzieży w woj. podlaskim.

Niniejszy raport badawczy jest efektem badań prowadzonych na zlecenie Podlaskiego Instytutu Kultury (PIK), będącego regionalnym operatorem Programu Bardzo Młoda Kultura (BMK). Program ten, realizowany z inicjatywy Narodowego Centrum Kultury stawia sobie za rozwój podmiotowego uczestnictwa w młodzieży w kulturze poprzez wykorzystywanie metod edukacji kulturowej.

 

Raport badawczy – Edukacja kulturowa młodzieży w woj. podlaskim (Białystok, 2023) (PDF, 875.2KB)

 

Jednym ze stałych elementów Programu jest diagnozowanie stanu edukacji kulturowej lub jej wybranych aspektów w poszczególnych regionach. Podobne badania były realizowane w województwie podlaskim od roku 2016 r., z czego część została opublikowana przez operatorów Programu (Podlaski Instytut Kultury, wcześniej również pod nazwą Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury). Ten raport badawczy jest wynikiem refleksji nad edukacją kulturową młodzieży w województwie podlaskim w 2023 r. Celem diagnozy było określenie miejsca edukacji kulturowej w politykach publicznych województwa podlaskiego na poziomie regionalnym i lokalnym, analiza dotychczasowych działań w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura oraz spojrzenie na praktyki edukacji kulturowej z perspektywy animatorów i edukatorów oraz młodzieży.

Raport składa się z trzech głównych części. Część pierwsza (rozdziały: Określenie miejsca edukacji kulturowej w politykach publicznych na poziomie wojewódzkim i lokalnym, Ocena zasobów instytucjonalnych w województwie, Identyfikacja dotychczasowych interwencji w ramach programu BMK w skali województwa, Podsumowanie wniosków z diagnoz lokalnych w 2023 r.) powstała w oparciu o pytania badawcze oraz metody i narzędzia zaproponowane przez Narodowe Centrum Kultury. Część druga (Edukacja kulturowa – perspektywa animatorów i edukatorów) to efekt wywiadów internetowych i telefonicznych prowadzonych z osobami zajmującymi się edukacją kulturową w województwie podlaskim. Część trzecia (Edukacja kulturowa – perspektywa młodzieży) relacjonuje opinie młodzieży zebrane poprzez warsztaty badawcze oraz ankietę internetową.

Badania zrealizował zespół Fundacji SocLab w składzie dr Maciej Białous, dr Małgorzata Skowrońska, Agnieszka Maszkowska, Marta Zdrzyniecka, Katarzyna Trzaska, Justyna Józwowicz. W tym miejscu, autor Raportu dziękuje wszystkim członkiniom zespołu badawczego oraz osobom badanym, bez których czasu i refleksji nie byłoby niniejszego dokumentu. Mamy nadzieję, że wnioski w nim zawarte pomogą rozwijać działania z zakresu edukacji kulturowej w województwie podlaskim.