Jesteś na stronie: Bardzo Młoda Kultura powraca!
Treść strony

Bardzo Młoda Kultura powraca!

Podlaski Instytut Kultury złożył wniosek na trzyletnią realizację programu BMK w województwie podlaskim. Rozstrzygnięcie w marcu.

To ogromna szansa na to, by nauczyć młodzież nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także tę ofertę współtworzyć. Podlaski Instytut Kultury realizował program Bardzo Młoda Kultura przez sześć lat – od 2016 do 2021 r. Po roku przerwy Bardzo Młoda Kultura wraca. Narodowe Centrum Kultury zdobyło pieniądze i uruchamia kolejną edycję BMK.

Sześć lat Bardzo Młodej Kultury w województwie podlaskim to czas dobrze wykorzystany. Za pieniądze z programu oraz przy ogromnym wsparciu samorządu województwa podlaskiego animatorzy i edukatorzy z regionu przeszli wiele szkoleń i warsztatów, uczestniczyli w wizytach studyjnych, poznawali dobre praktyki w pracy z młodzieżą. Uczyli się, jak w nowoczesny i skuteczny sposób zachęcać młodych ludzi, by chcieli działać w obszarze kultury. Jak rozwijać w nich  kreatywność, innowacyjność, umiejętność współpracy i odpowiedzialność.

Bardzo Młoda Kultura to nie tylko podnoszenie kompetencji kadr kultury, to także konkretne, realne wsparcie lokalnych inicjatyw. Niejednokrotnie niewielkie ośrodki kultury nie miały możliwości zrealizowania swoich ciekawych pomysłów ze względu na brak pieniędzy. Bardzo Młoda Kultura takie możliwości stwarza – daje szansę dofinansowania lokalnych działań realizowanych z młodzieżą i dla młodzieży.

Myślę że każdy kto miał szansę brać udział w programie Bardzo Młoda Kultura wie jak dużo dobrego udało się dzięki niemu zrobić. Wiemy to my, jako regionalny operator programu i wiedzą to animatorzy z lokalnych ośrodków kultury. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni prof. Rafałowi Wiśniewskiemu, dyrektorowi Narodowego Centrum Kultury że Bardzo Młodą Kulturę w tym roku przywrócił, że zdobył na ten program pieniądze – mówi Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury.

Wniosek złożony przez Podlaski Instytut Kultury na najbliższe trzy lata przewiduje szereg przedsięwzięć. Na  początek – działalność badawcza, czyli opracowanie lokalnych diagnoz w zakresie działań animacyjnych. Kolejny krok – to odpowiedź na potrzeby wynikłe z przeprowadzonych badań, czyli szkolenia i warsztaty dla animatorów i edukatorów. Wreszcie współfinansowanie  – w formie konkursów – lokalnych inicjatyw skierowanych do młodzieży i realizowanych z młodzieżą. Do partnerstwa w Bardzo Młodej Kulturze zostaną zaproszone, zgodnie z założeniami programu, instytucje kultury, szkoły, organizacje pozarządowe oraz uczelnie.