Jesteś na stronie: Konkurs na projekty edukacyjno-animacyjne w programie Bardzo Młoda Kultura – rozstrzygnięty!
Treść strony

Konkurs na projekty edukacyjno-animacyjne w programie Bardzo Młoda Kultura – rozstrzygnięty!

Dofinansowanie otrzyma 12 inicjatyw z całego regionu.

120 tysięcy złotych na lokalne projekty animacyjno-edukacyjne. Podlaski Instytut Kultury rozstrzygnął konkurs w ramach Bardzo Młodej Kultury. Dofinansowanie otrzyma 12 inicjatyw z całego regionu. Będzie to możliwe dzięki wsparciu finansowemu Marszałka Województwa Podlaskiego – Artura Kosickiego.

Podlaski Instytut Kultury wspólnie z Narodowym Centrum Kultury realizuje program Bardzo Młoda Kultura. W ramach programu organizowane są szkolenia, warsztaty, prace badawcze nad edukacją kulturalną w regionie, wizyty studyjne i konkurs na lokalne inicjatywy. Idea, a zarazem myśl przewodnia konkursu to podmiotowe uczestnictwo młodzieży w projektach. Zgodnie z założeniami konkursu młodzież ma być nie tylko odbiorcą, ale przede wszystkim uczestnikiem i współtwórcą projektu, równorzędnym partnerem w planowanym działaniu. Komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele UMWP, PIK oraz organizacji pozarządowych przyznała dofinansowanie 12 inicjatywom.

Te pieniądze są dla lokalnych instytucji kultury, animatorów, edukatorów bardzo ważne – podkreśla Wiktoria Wnorowska, dyrektor PIK –  Okazuje się bowiem, że to często  jedyna możliwość zrealizowania projektów, które odpowiedzą na realne potrzeby młodych ludzi w zakresie działań artystycznych, pozwolą im wyrazić siebie, a nam, dorosłym, wsłuchać się w ich głos. Dlatego śmiało można powiedzieć, ż Bardzo Młoda Kultura  to doskonała inwestycja w kulturę w naszym regionie. Wspólnie uda nam się zrobić wiele dobrego. Mamy zdolnych animatorów, dobre pomysły i niezwykle kreatywnych młodych ludzi, brakuje czasem tylko tego zastrzyku finansowego. Dzięki Bardzo Młodej Kulturze i wsparciu marszałka województwa podlaskiego Artura Kosickiego możemy temu zaradzić.

Dla nas to nowe możliwości, szansa na ciekawe zajęcia wakacyjne dla młodzieży – mówi Jolanta Sidorowicz, dyrektor Siemiatyckiego Ośrodka Kultury – Nasz projekt „Bliskie spotkania z kulturą 4 stopnia” otrzymał 10 tysięcy złotych dofinansowania. Zrobimy warsztaty z hip hopu, pisania tekstów, tworzenia muzyki, ale także zajęcia z dramy, rzeźby. Młodzież już zaciera ręce.  

Projekty, które otrzymały dofinansowanie są bardzo różnorodne – od warsztatów muzycznych, tanecznych, teatralnych, literackich, plastycznych po happeningi artystyczne. Wszystkie powstały przy udziale młodych ludzi, którzy wyraźnie sygnalizowali, co w edukacji kulturowej ich interesuje i czego potrzebują.

Przy ocenie projektów braliśmy pod uwagę kilka kryteriów – mówi Krzysztof Jodczyk z PIK, koordynator BMK w województwie podlaskim – między innymi aktywne uczestnictwo dzieci  i młodzieży  we wszystkich etapach realizacji projektu, dostosowanie planowanych działań do potrzeb, zainteresowań  i wieku uczestników, atrakcyjność działań, ich oryginalność, multimedialność, innowacyjność, wykorzystanie lokalnego potencjału i  zaangażowanie lokalnej społeczności.

Każdy z projektów zakłada współpracę różnych środowisk  – kultury, oświaty, organizacji  i stowarzyszeń pozarządowych.  W Bardzo Młodej Kulturze istotne jest to, by animatorzy, edukatorzy, liderzy, działacze społeczni i przede wszystkim młodzież nauczyli się współpracować. Nad realizacją projektów będzie czuwał Podlaski Instytut Kultury. Każdy z koordynatorów dostanie swojego anioła stróża – instruktora z PIKu, który w każdej sytuacji pomoże, podpowie i dopilnuje, aby przebieg zaplanowanych działań był efektywny, a  ich efekt inspirujący.

Projekty, które otrzymały dofinansowanie:

Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie – Opowieści w monidłach zaklęte – przyznana kwota: 9.100 zł
Biblioteka Publiczna Gminy Jaświły – PokażMY się – przyznana kwota: 10.000 zł
Augustowskie Placówki Kultury – Jeśli wiesz co chcę powiedzieć… – przyznana kwota: 10.200 zł
Siemiatycki Ośrodek Kultury – Bliskie spotkania z kulturą 4 stopnia – przyznana kwota: 10.000 zł
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wąsoszu – Wybudźmy kulturę – przyznana kwota: 11.000 zł
Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu – Przekujmy stare w nowe – przyznana kwota: 11.500 zł
Gminne Centrum Kultury w Gródku – GDYBALNIA – utworzenie trzeciego miejsca dla młodzieży – przyznana kwota: 8.200 zł
Hajnowski Dom Kultury – Spektakl Taneczny „Nasze Ścieżki Życia” – przyznana kwota: 8.000 zł
Stowarzyszenie Nasza Szkoła w Hajnówce – Kultura łączy – przyznana kwota: 11.000 zł
Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Sokołach – Dobry czas dla nas – przyznana kwota: 11.000 zł
Sokólski Ośrodek Kultury – ART na STREET’cie – przyznana kwota: 9.000 zł
Suwalski Ośrodek Kultury – WY! Budzić pasje – przyznana kwota: 11.000 zł

Informacji o programie Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie udziela
Dział Edukacji i Projektów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku
tel. 85 740 37 25,
edukacja@pikpodlaskie.pl