Treść strony

Kontakt

Szczegółowych informacji o programie Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie udziela Dział Edukacji i Projektów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.
tel. 85 740 37 25,
edukacja@pikpodlaskie.pl