Jesteś na stronie: Razem WYbudzamy kulturę!
Treść strony

Razem WYbudzamy kulturę!

Razem WYbudzamy kulturę!

PIK podsumował program Bardzo Młoda Kultura, woj. podlaskie.

fot. M. Adamski / PIK w Białymstoku

 

Podczas konferencji podsumowującej tegoroczną edycję Bardzo Młodej Kultury, podobnie jak w całym programie, w centrum uwagi była młodzież. Chodziło o to by młodych ludzi nauczyć nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także tę ofertę tworzyć.

Witam wszystkich i bardzo dziękuję za udział nie tylko na tej konferencji, ale w całym programie. W szczególny sposób dziękuję młodzieży, która we wszystkich działaniach była najważniejsza – mówiła otwierając konferencję Wiktoria Wnorowska, dyrektor Podlaskiego Instytutu Kultury – dzięki Bardzo Młodej Kulturze udało się zrobić dużo dobrego i już dziś zapraszam do udziału w kolejnych edycjach.

Bardzo Młoda Kultura to program realizowany wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, które wsparło działania kwotą blisko 200 tysięcy złotych. 120 tysięcy przeznaczył na program Marszałek Województwa Podlaskiego. Za te pieniądze udało się przeszkolić blisko dwustu animatorów i edukatorów kultury, którzy na co dzień pracują z młodymi ludźmi. Były też wizyty studyjne, poznawanie dobrych praktyk i wreszcie konkurs na lokalne projekty, które od początku do końca realizowała młodzież. To młodzi ludzie decydowali o tym czy chcą stworzyć miejsce spotkań dla siebie, przygotować koncert, spektakl, wziąć udział w warsztatach, czy też może zrobić muzyczne widowisko albo mural. W projektach lokalnych uczestniczyło ponad dwustu pięćdziesięciu młodych ludzi.

Takich lokalnych inicjatyw udało się zrealizować dwanaście. Każde otrzymało dofinansowanie w wysokości od ośmiu do dwunastu tysięcy złotych. Koordynatorom przedsięwzięć dziękowała podczas konferencji dyrektor PIK Wiktoria Wnorowska oraz wicedyrektor PIK Agnieszka Jabłońska. Inicjatywy i zapału gratulował im także koordynator Bardzo Młodej Kultury w województwie podlaskim Krzysztof Jodczyk z PIK.

Widzę, ze serce Bardzo Młodej Kultury bije w Podlaskiem mocno, wyraźnie i jest silne. Oby tak biło dalej – mówiła Monika Kowalczyk-Kogut z Narodowego Centrum Kultury.

Konferencja podsumowująca Bardzo Młodą Kulturę była też okazją do zaprezentowania raportu przygotowanego przez Fundacje SocLab pt. „Stan edukacji kulturowej młodzieży w woj. podlaskim”. Będzie to bez wątpienia cenne wskazówka do ukierunkowania działań rezalizowanych z młodzieżą w najbliższych latach.

Podlaski Instytutu Kultury będzie operatorem programu Bardzo Młoda Kultura w województwie podlaskim przez kolejne dwa lata. Oznacza to nowe warsztaty, szkolenia. wizyty studyjne i dotacje na realizację najciekawszych pomysłów w regionie. Warunek jest jeden. Trzeba przekonać młodych ludzi, że potrafią i mogą tworzyć ofertę kulturalną, a potem ich do tego zachęcić.

Szczegółowych informacji o programie Bardzo Młoda Kultura – woj. podlaskie udziela Dział Edukacji i Projektów Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku.
tel. 85 740 37 25,
edukacja@pikpodlaskie.pl